Безизкопно саниране

Методът е ефективен предимно за сградни отклонения и хоризонтални канали.


Санирането е възможно и препоръчително на сравнително по-ранен етап от живота на старите тръби, поради някои ограничения в практическото приложение на технологията ,,тръба в тръбата”.

Независимо от годините на канала, задължително е наличието на следните предпоставки за успешно саниране:

  • Запазен наклон и траектория на старата тръба;
  • Възможно почистване с водна струя под налягане и фреза.

Тези предпоставки за саниране се установяват с оглед и видеодиагностика. Ако не са налице, саниране не се предприема. Иначе може да доведе до прекалено стесняване на диаметъра на тръбата и/или недобро оттичане и задържане на ниво, което прави работата на канализацията неефективна.

Санирайки тръбата навреме, удължавате живота й многократно! Спестявате невидимото, но неизбежно замърсяване, първоначално само в основите на сградата, което съществено намалява живота на цялата сграда. А впоследствие избягвате осезаемите течове и твърде неприятното замърсяване с фекални води в приземния етаж и мазето.

За съжаление, когато това се случи, често методът вече е неприложим, защото има силно разместени или смачкани каменини.

Санирайки тръбата навреме, получавате без разбиване и разкопаване една качествено нова тръба от епоксидна смола, която на практика е по-здрава от PVC тръбата и освен това е защитена от старата обвивка на каменина. Той не се демонтира при санирането, но след него вече няма възможност да се размества и разрушава. Така животът на остаряващия канал може да се удължи до 50 и повече години.

В противен случай след няколко години се налага той да се разкопае, което ще струва в много случаи повече от санирането, ако се имат предвид и неудобствата на траншейните операции:

  • затруднен достъп до входа на сградата;
  • шумни къртачни и изкопно-трамбовъчни работи с тежка техника;
  • спиране за по-дълго време работата на канала и свързаните с това неудобства в домакинствата на всички етажи.

С въвеждане на паспортизацията на жилищните сгради, ремонтът на канала ще стане задължителен.

Предвидливите могат да го избегнат единствено с навременно саниране!
Възползвайте се от избора, който имате сега!