Ремонт на канализация

Ремонт чрез подмяна на вертикални и хоризонтални каменинови, метални или PVC канализационни щрангове с нови PVC тръби.


Смяната на тръбите включва

 • Разкриване чрез изкоп – на ръка в помещения на сградата или с изкопна техника между сградата и външна ревизионна шахта;
 • Спиране ползването на канала;
 • Демонтиране на старите тръби;
 • Монтаж на новата инсталация;
 • Обратен насип и замазване на монтажните изкопи;
 • Почистване и извозване на отпадъците.

Неоспорими преимущества на тръбопровода от PVC

 • Значително по-гладка вътрешна повърхност, в сравнение с чугунените и камениновите тръби – при експлоатация не се получава стесняване на диаметъра на тръбата в резултат на отлагания;
 •  Устойчивост на въздействие към голяма част от химичните вещества, присъстващи в канализационните (отпадните) води;
 • Не позволяват образуването на отлагания и бактериална флора на вътрешната повърхност;
 • Високи електроизолационни свойства на материала. Абсолютно устойчив към блуждаещите токове;
 • Дълъг срок на експлоатация без ремонт – 50 години, което за потребителя означава надеждно капиталовложение.