Тунелен метод

Методът е подходящ както за подмяна на водопровод, така и при подмяна на канализация.


Ремонтът на тръбопровод може да включва и така наречения тунелен способ. Той може да се използва успешно е при подмяна на водопроводна мрежа, и при подмяна на канализация. При това изобщо не е необходимо инфраструктурата да бъде нарушена. Методът се състои в прокопаване на тунел, след което в него се поставя тръбата и се извършват необходимите свързвания. При изкопните работи стабилизацията е задължителна.