Смяна на щрангове

Смяната на водопроводни щрангове е основната ни дейност. Старата водопроводна инсталация подменяме с нова-полипропиленова.


Началото

Нашето сътрудничество с Вас започва с насрочване на оглед. Огледът е безплатен и не Ви ангажира с решение. За Ваше удобство, огледът може да се проведе в по-късните часове на деня (в извънработно време).

На място получавате оферта в писмен вид с аргументация на даваната от нас цена за ремонта – спецификация на вложените материали. Получавате също отговори на всички интересуващи Ви въпроси, касаещи техническото изпълнение, вида на използваните материали, начина на изграждане на новата инсталация, финансовите въпроси по ремонта-начин на плащане, възможности за разсрочване.

Решение за ремонт

Спрели сте се на нашата оферта-насрочваме дата за монтаж.

Подписва се договор между двете страни. Неизменна част от него е дадената оферта.

Важно! При самото техническо изпълнение ще се влагат материали по вид, качество и цолаж, точно съответстващи на предварително съгласуваната с Вас спецификация.

Цената не се променя след подписване на договора. Няма да Ви се наложи да доплащате „пропуснати” подробности по ремонта.

Ремонтът

Организацията на работния процес включва технически контрол на няколко нива:

  1. Отговорник на всеки отделен вертикален щранг;
  2. Технически ръководител на целия обект;
  3. ОТК- в края на монтажа; след задължителните проби на инсталацията и  пускането на водата, служител на фирмата, който от наша страна приема обекта, минава  през всеки един апартамент и проверява изпълнението на щранга.

Гаранциите

По силата на договора получавате 20 годишно реално гаранционно обслужване.
Фирмата поддържа специален екип, което и позволява да отговори на всяка една рекламация с максимална оперативност – в рамките на 24 часа от подаването и – в зависимост от нейната спешност, за целия договорен период.

Срокове

Ремонтът се извършва в рамките на ЕДИН работен ден за ЕДИН жилищен вход. Това Ви спестява неудобствата по продължителното спиране на водата и осигуряване на присъствие в апартаментите.

Екстри

  • По време на ремонта на главните щрангове може да извършите ремонти на вътрешната водопроводна инсталация на апартамента си на преференциални цени.
  • В деня на ремонта може да проверите или смените водомерите си

Работим в сътрудничество с фирма „Б-корект-I”ЕООД, която е оторизирана от „Софийска вода”АД да узаконява водомери.

Екипи на „Б-корект-I”ЕООД пристигат в деня на монтажа на щранговете и са на Ваше разположениe, ако решите да:

  • Тествате своя водомер;
  • Закупите нов;
  • Да го пломбирате;